Disclaimer

Disclaimer van RB-Media

RB-Media Internet Solutions heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website, en de daarin opgenomen informatie, grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard.

Aansprakelijkheid

RB-Media Internet Solutions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

RB-Media Internet Solutions garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door RB-Media Internet Solutions gewenst moment worden gewijzigd.

Externe links en inhoud

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor RB-Media Internet Solutions op geen enkele wijze verantwoordelijk is.

RB-Media Internet Solutions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van deze links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat RB-Media Internet Solutions de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Heb je nog vragen?

Ik sta voor je klaar! Mike

Developer & Privacy Officer

076 78 51 526 Neem contact met ons op!